Voorwaarden

Het inschrijfgeld  bedraagt € 125,00 per equipe. Hiervoor ontvangt u:

Sluitingsdatum inschrijven: 15-06-2017.

Betaling

Bij deelname dient u het inschrijfgeld vooraf over te maken op:

NL24INGB0660114755, Tafelronde 56, ovv Haringrit 2017.

Let op: Vermeldt bij uw betaling de naam van de bestuurder en die van de navigator.

Na ontvangst van uw betaling is uw inschrijving definitief. Wanneer het maximale aantal deelnemers is bereikt en uw inschrijving niet meer geaccepteerd kan worden, volgt volledige restitutie.

Annuleren

Mocht u na inschrijving en betaling door omstandigheden uw deelname annuleren, dan is de restitutie als volgt:

– Bij annulering tot 5 juni 2017 volledige restitutie van het inschrijfgeld;
– Bij annulering tot en met 15 juni 2017 restitutie van het inschrijfgeld minus € 50,00;
– Bij annulering vanaf 15 juni 2017 geen restitutie.